Ochrona środowiska

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lichnowy
Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Segregacja odpadów
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Lichnowy