Ogłoszenia dotyczące sprzedaży majątku gminnego

Data utworzenia: 22 maj 2018

Wójt Gminy Lichnowy informuje, iż w dniu 16 maja 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie rokowań na sprzedaż mienia ruchomego w postaci mini traktorka komunalnego, pługa hydraulicznie podnoszonego i piaskarki.

Data utworzenia: 09 maj 2018

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy Nr 46/06 z dnia 27.12.2006 roku w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem, ogłaszam rokowania na sprzedaż zbędnych środków trwałych:

Urządzenia do odśnieżania:

 1. Mini Traktor komunalny o mocy 21 kM napęd 4x4 z kabiną ogrzewaną i lampą błyskową,
  • Pług hydraulicznie podnoszony o szer. 146 cm, sterowany w prawo i lewo
  • Piaskarka o pojemności 300 l

Data utworzenia: 27 kwiecień 2018

Wójt Gminy Lichnowy informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż mienia ruchomego w postaci mini traktorka komunalnego, pługa hydraulicznie podnoszonego z piaskarką.

Data utworzenia: 16 kwiecień 2018

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy Nr 46/06 z dnia 27.12.2006 roku w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem, ogłaszam drugi publiczny przetarg pisemny w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż zbędnych środków trwałych:

Urządzenia do odśnieżania:

 1. Mini Traktor komunalny o mocy 21 kM napęd 4x4 z kabiną ogrzewaną i lampą błyskową,
  • Pług hydraulicznie podnoszony o szer. 146 cm, sterowany w prawo i lewo
  • Piaskarka o pojemności 300 l

Data utworzenia: 09 kwiecień 2018

dotyczy: "Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Lichnowy z dnia 22.03.2018r."

Data utworzenia: 22 marzec 2018

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy Nr 46/06 z dnia 18.05.2016 roku w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem, ogłaszam publiczny przetarg pisemny w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż zbędnych środków trwałych:

Urządzenia do odśnieżania:

 1. Mini Traktor komunalny o mocy 21 kM napęd 4x4 z kabiną ogrzewaną i lampą błyskową,
  • Pług hydraulicznie podnoszony o szer. 146 cm, sterowany w prawo i lewo
  • Piaskarka o pojemności 300 l

Urządzenia różne:

 1. Zamiatarka z pojemnikiem i napędem hydraulicznym o szer. 120 cm
 2. Przyczepka z wywrotem o ładowności 1,2 t. z oświetleniem
 3. Kosiarka bijakowa o szr. 125 cm.
 4. Przyczepka RYDWAN lekka A 750 z plandeką
 5. Kosiarka rotacyjna ZANON model ZFR-TL 1150