Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 42, 43/1, 40/34, 39/3, 40/5, 40/4, 50, 39/4, 12/1, 30/1, 15/1 obręb Boręty, dz. nr 83 obręb Pordenowo, dz. nr 225, 59/1, 57 obręb Dąbrowa, dz. nr 1

Data utworzenia: 15 wrzesień 2016

Dotyczy: „budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 42, 43/1, 40/34, 39/3, 40/5, 40/4, 50, 39/4, 12/1, 30/1, 15/1 obręb Boręty, dz. nr 83 obręb Pordenowo, dz. nr 225, 59/1, 57 obręb Dąbrowa, dz. nr 1 obręb Lichnowy".

Data utworzenia: 04 marzec 2016

Dotyczy: „budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 42, 43/1, 40/34, 39/3, 40/5, 40/4, 50, 39/4, 12/1, 30/1, 15/1 obręb Boręty, dz. nr 83 obręb Pordenowo, dz. nr 225, 59/1, 57 obręb Dąbrowa, dz. nr 1 obręb Lichnowy".

Data utworzenia: 04 marzec 2016

Dotyczy: „budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 42, 43/1, 40/34, 39/3, 40/5, 40/4, 50, 39/4, 12/1, 30/1, 15/1 obręb Boręty, dz. nr 83 obręb Pordenowo, dz. nr 225, 59/1, 57 obręb Dąbrowa, dz. nr 1 obręb Lichnowy".

Data utworzenia: 02 luty 2016

Dotyczy: „budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 42, 43/1, 40/34, 39/3, 40/5, 40/4, 50, 39/4, 12/1, 30/1, 15/1 obręb Boręty, dz. nr 83 obręb Pordenowo, dz. nr 225, 59/1, 57 obręb Dąbrowa, dz. nr 1 obręb Lichnowy".