Petycje, dostęp do informacji publicznej i lobbing