Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt do konfekcjonowania preparatów chemicznych na działce o numerze ewidencyjnym 35/1 obręb 0010 Tropiszewo

Data utworzenia: 28 czerwiec 2018

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt do konfekcjonowania preparatów chemicznych na działce o numerze ewidencyjnym35/1 obręb 0010 Tropiszewo."

Data utworzenia: 13 czerwiec 2018

w sprawie wydania postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziałania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt do konfekcjonowania preparatów chemicznych na działce o numerze ewidencyjnym 35/1 obręb 0010 Tropiszewo."

Data utworzenia: 02 styczeń 2018

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt do konfekcjonowania preparatów chemicznych na działce o numerze ewidencyjnym 35/1 obręb 0010 Tropiszewo."