Data utworzenia: 08 lipiec 2016

Wójt Gminy Lichnowy, na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa ( Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz.1414 ze zm.), informuje, że w dniu 8 lipca 2016r. wpłynął do Urzędu Gminy Lichnowy wniosek zawodowego lobbysty Artura Brylikowskiego zarejestrowanego jako zawodowy lobbysta o nr 0035, w sprawie przesłania informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu lub w przypadku jego braku sporządzenia wskazanego zarządzenia przez kierownika urzędu oraz zgodnie z art.18 cytowanej ustawy sporządzenia informacji o działalności lobbingowej i opublikowania jej w BIP Urzędu Gminy Lichnowy.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2016 12:11 Jarosław Grochowski