Data utworzenia: 22 listopad 2017

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy


Prognoza oddziaływania na Środowisko Projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy”

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 22 listopad 2017 13:34 Jarosław Grochowski