Czyste Powietrze Gminy Lichnowy

Data utworzenia: 04 marzec 2019

Zadanie zostało zrealizowane w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” i miało na celu redukcję substancji szkodliwych przenikających do atmosfery poprzez dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii – biomasę.