Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie

Data utworzenia: 11 kwiecień 2019

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalającego zakres raportu oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu.

Data utworzenia: 08 kwiecień 2019

Odpowiedź na pismo w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowego Lichnowy sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie"

Data utworzenia: 05 kwiecień 2019

Pismo w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarska rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie”.

Data utworzenia: 06 luty 2019

Niniejsza karta informacyjna przedsięwzięcia („KIP”) została opracowana zgodnie z wymaganiami art. 62a w zw. z art.74 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Data utworzenia: 05 luty 2019

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "modernizacji gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie."