Data utworzenia: 27 sierpień 2018

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW - PSZOK

Gmina Lichnowy utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest w Lichnowach przy ul. Zwycięstwa 3c.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące frakcje odpadów: makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielkomateriałowe, opony, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone oraz odpady budowlano - rozbiórkowe z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

PSZOK czynny jest soboty:

  • w okresie letnim co najmniej od godziny 8:00 do 14:00
  • w okresie zimowym od godziny 8:00 do 13:00

Okresem letnim jest okres od 1 kwietnia do 30 września, pozostały okres roku traktuje się jako okres zimowy.

Odpady budowlano-rozbiórkowe, mogą zostać bezpłatnie przekazane w ilości max 1 m3/lokal/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych oraz opon, których ilość nie może przekroczyć 4 sztuk/lokal/rok.

Podmiotem prowadzącym PSZOK jest - ZGKIM Malbork Sp. z o.o.

  • ul. Gen. de Gaulle'a 70
  • 82-200 Malbork
  • tel. (Biuro Obsługi Klienta): (55) 629-86-15
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 sierpień 2018 10:28 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 sierpień 2018 10:28 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 sierpień 2018 10:36 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 sierpień 2018 10:49 Jarosław Grochowski