Data utworzenia: 07 lipiec 2014

Uchwała Nr XIV/141/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu - "Piękna Wieś 2008"

Uchwała Nr XIV/142/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr XIV/143/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Lichnowach

Uchwała Nr XIV/144/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie przekazanie w bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr XIV/145/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XIV/146/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie dopłaty do taryf za odbiór ścieków

Uchwała Nr XIV/147/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie nadania kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XIV/148/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie współdziałania z gminą Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo i Stare Pole i bez przekazania środków

Uchwała Nr XIV/149/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie

Uchwała Nr XIV/150/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XIV/151/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2008 roku przez gminę Lichnowy dla powiatu tczewskiego

Uchwała Nr XIV/152/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 lipiec 2014 12:59 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 lipiec 2014 14:04 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 lipiec 2014 16:50 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 11:41 Magda Grabowska