Data utworzenia: 08 lipiec 2014

Uchwała Nr XXI/205/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie zamiany nieruchomościami

Uchwała Nr XXI/206/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2009 - 2013 dla Gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXI/207/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie pobierania opłaty za umieszczanie reklam i szyldów na budynkach, obiektach i terenach stanowiących własność gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXI/208/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Uchwała Nr XXI/209/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach

Uchwała Nr XXI/210/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej

Uchwała Nr XXI/211/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie uchylenia uchwał

Uchwała Nr XXI/212/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy IV etapu kanalizacji wsi Szymankowo w roku budżetowym 2008

Uchwała Nr XXI/213/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie zabezpieczenia umowy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę IV etapu kanalizacji wsi Szymankowo

Uchwała Nr XXI/214/2008 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 lipiec 2014 16:16 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 11:59 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 12:05 Magda Grabowska