Data utworzenia: 30 czerwiec 2014

Uchwała Nr X/80/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr X/81/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu gospodarczego na lata 2008 - 2013

Uchwała Nr X/82/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Lichnowy

Uchwała Nr X/83/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lichnowy na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr X/85/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 10 lat

Uchwała Nr X/86/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2007 roku

Uchwała Nr X/87/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr X/88/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej

Uchwała Nr X/89/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Lichnowy do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich

Uchwała Nr X/90/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie zmian budżetu gminy

Uchwała Nr X/91/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się herbem gminy Lichnowy przez OSP w Lichnowach

Uchwała Nr X/92/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych

Uchwała Nr X/93/2007 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieokreślony

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 czerwiec 2014 13:40 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2017 11:27 Magda Grabowska