Data utworzenia: 24 grudzień 2013

Uchwała Nr XVL/316/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr XVL/317/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2014 roku

Uchwała Nr XVL/318/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres 2 lat

Uchwała Nr XVL/319/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie ustal;enia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr XVL/320/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Uchwała Nr XVL/321/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XVL/322/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2014 rok

Uchwała Nr XVL/323/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2014 rok

Uchwała Nr XVL/324/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku przez gminę Lichnowy dla miasta Elbląga

Uchwała Nr XVL/325/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XVL/326/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2028

Uchwała Nr XVL/327/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku budżetowym 2014 przez gminę Lichnowy dla powiatu Tczewskiego

Uchwała Nr XVL/328/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2028

Uchwała Nr XVL/329/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 grudzień 2013 12:27 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 grudzień 2013 13:03 Witold Netel