Data utworzenia: 04 styczeń 2013

Uchwała Nr XXX/215/2012 rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XXX/216/2012 rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXX/217/2012 rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2013 roku

Uchwała Nr XXX/218/2012 rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Lichnowy nieruchomość stanowiącą działkę nr 140/6 obręb Lisewo Malborskie

Uchwała Nr XXX/219/2012 rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Uchwała Nr XXX/220/2012 rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia

Uchwała Nr XXX/221/2012 rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie uchwalenia na rok 2013 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XXX/222/2012 rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr XXX/223/2012 rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Lichnowy, Lichnówki, Lisewo, Starynia i Szymankowo pod lokalizację elektrowni wiatrowych

Uchwała Nr XXX/224/2012 rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXX/225/2012 rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 styczeń 2013 13:09 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 styczeń 2013 13:17 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 styczeń 2013 13:20 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 09:01 Magda Grabowska