Data utworzenia: 30 listopad 2012

Uchwała XXIX/207/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/158/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lichnowy, Lichnówki, Szymankowo - "Strefa ochronna farmy wiatrowej Szymankowo" oraz uchwały na XLVIIII/458/10 Rady gminy Lichnowy z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Szymankowo, Lichnówki, Lichnowy, Tropiszewo - "Farma Wiatrowa Szymankowo".

Uchwała XXIX/208/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2012 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Lichnowy, Lichnówki, Lisewo, Starynia, Szymankowo i Tropiszewo pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Uchwała XXIX/209/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy na lata 2012-2032"

program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lichnowy na lata 2012-2032

Uchwała XXIX/210/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Uchwała XXIX/211/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w 2013 roku

Uchwała XXIX/212/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie obniżeń średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy w 2013 roku.

Uchwała XXIX/213/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXIX/214/2012 Rady gminy Lichnowy z dnia 25 października 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Szymankowie za rok szkolny 2011/2012

Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim za rok szkolny 2011/2012

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lichnowach za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpowodziowej na terenie Gminy Lichnowy oraz o wyposażeniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 listopad 2012 10:29 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 listopad 2012 10:40 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 listopad 2012 11:03 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 listopad 2012 11:05 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 listopad 2012 11:15 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 08:54 Magda Grabowska