Data utworzenia: 13 lipiec 2012

Uchwała Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie świadczenia usługi telekomunikacyjnej

Uchwała Nr XXIV/180/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIV/181/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie niedoboru budżetu gminy oraz sfianansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku budżetowym 2012.

Uchwała Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXIV/183/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

Uchwała Nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lichnowy od Polskich Kolei Państwowych S.A prawa użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 lipiec 2012 12:20 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 luty 2017 12:24 Magda Grabowska