Data utworzenia: 18 maj 2012

Uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Gminy Lichnowy

Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach za 2011 rok

Uchwała Nr XXII/170/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

Uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2012 roku

Uchwała Nr XXII/172/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lichnowy oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała Nr XXII/173/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2012 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXII/175/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/176/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach za 2011 rok

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 maj 2012 14:30 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 maj 2012 15:15 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 luty 2017 12:11 Magda Grabowska