Data utworzenia: 11 kwiecień 2012

Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014

Uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boręty

Uchwała Nr XXI/157/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lichnówki

Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lichnowy, Lisewo, Lichnówki, Szymankowo - "Strefa ochronna farmy wiatrowej Szymankowo"

Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Szymankowie przy ul. Bohaterów Września 1939 roku

Opinia Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Szymankowie

Uchwała Nr XXI/160/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie likwidacji Gimnazjum w Szymankowie przy ul. Bohaterów Września 1939 roku nr 14

Uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Lichnowy oraz ustalenia przedmiotu jej działania

Uchwała Nr XXI/162/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr XXI/164/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lichnówki w roku budżetowym 2012

Uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2012 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/167/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2026

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan finansowy oraz sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2011 roku

Sprawozdanie z działaności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za 2011 rok oraz informacja o zamierzeniach i kierunkach działania na 2012 rok

Protokół przeglądu dróg Gminnych i Powiatowych

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 11 kwiecień 2012 12:16 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. środa, 11 kwiecień 2012 12:19 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 luty 2017 12:04 Magda Grabowska