Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Decyzje środowiskowe 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 kwietnia 2024 r. - 2024, menu 252, artykuł 920 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9, 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) informuję, że na wniosek z dnia 04.01.2024r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lichnowy– 05.01.2024r.) inwestora Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego NORT Sp. z o.o., ul. Lipowa 13, Szymankowo, 82-224 Lichnowy została wydana w dniu 22.04.2024r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa budynku produkcyjno – magazynowego

z częścią biurowo – socjalną wraz z nadziemnym łącznikiem” na terenie działki nr 134/3 oraz 134/1 obręb Szymankowo, gmina Lichnowy, powiat malborski, województwo pomorskie.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1.

 

Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 – 224 Lichnowy w pokoju Nr  7 w, tel. 504 744 409, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

 

Metryka

sporządzono
2024-04-22 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2024-04-22 14:30 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-04-22 14:38 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
82
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.