Data utworzenia: 08 luty 2018

dotyczy: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy zawiadamia, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 20017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim  w gminie Lichnowy”  wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium - Cena brutto  - 80%

Kryterium – kontrole na obiekcie – 20%

Suma punktów

1

MILAG, Michał Łaga
Żółte 2
78-500 Drawsko Pomorskie

9,09 pkt

10 pkt

19,09 pkt

2

Biuro Obsługi Inwestycji Nieruchomości, Halina Landsberg
ul. Jagiellońska 10f/91
80-371 Gdańsk

20,80 pkt

0 pkt

20,80 pkt

3

Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER”,
Tomasz Federowicz
ul. Jana Brzechwy 13
83-110 Tczew

80 pkt

0 pkt

80 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta nr 3 – Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER”,  Tomasz Federowicz, ul. Jana Brzechwy 13, 83-110 Tczew.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 luty 2018 11:09 Jarosław Grochowski