Data utworzenia: 02 luty 2018

dotyczy: "Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy  podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w zapytaniu ofertowym na Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim  w gminie Lichnowy

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres rękojmi

1

BUILD Sp. z o.o.,
ul. Szeroka 15b,
83-424 Lipusz

162 117,03 zł

72 miesiące

2

„PT” s.c. M.Ignaciuk T.Dąbrowski,
ul. Marynarki Polskiej 96,
80-557 Gdańsk

118 572,00 zł

84 miesiące

3

APIS Polska Sp z o.o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław

144 708,61 zł

72 miesiące

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN Sławomir Ossowski,
ul. Burzyńskiego 10a,
80-462 Gdańsk

145 140,00 zł

84 miesiące

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 93 165,00 zł brutto.

Pliki do pobrania:

 

 

Brak informacji o zmianach.