Data utworzenia: 14 listopad 2017

dotyczy: "Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w gminie Lichnowy"

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści zapytania ofertowego, informujemy:

Pytanie 1 - Czy w tabeli w formularzu ofertowym dot. części 2 zamówienia należy wskazać cenę rozdzielną za każde szkolenie czy też za:

Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie motywowania uczniów - SP Lichnowy

Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie motywowania uczniów - SP Lisewo Malborskie

podać jedną cenę (nie zostały one rozdzielone w formularzu ofertowym tabelą w przeciwieństwie do pozostałych).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w formularzu nie została naniesiona kreska rozdzielająca poszczególne szkolenia. Cena powinna być podana dla każdego szkolenia osobno w ramach części. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza prawidłowy wzór formularza ofertowego. Zamawiający informuje, iż nie przedłuża termin składania ofert, a powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania:

  • wyjaśnienie nr 1 z dnia 14.11.2017r. (pdf)
  • formularz ofertowy zmieniony (pdf) / (docx)
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 listopad 2017 14:26 Jarosław Grochowski