Data utworzenia: 06 marzec 2018

dotyczy: "Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy zawiadamia, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 20017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej na „Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim  w gminie Lichnowy”  wpłynęły 4 oferty:

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium - Cena brutto  - 80% - max liczba punktów - 80

Kryterium – okres rękojmi – 20%

Max liczba punktów - 20

Suma punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN
Sławomir Ossowski
ul. Burzyńskiego 10a
80-462 Gdańsk

79,68

20

99,68

2

„PT” s.c. M.Ignaciuk T.Dąbrowski
ul. Marynarki Polskiej 96
80-557 Gdańsk  

68,32

20

88,32

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SOMBUD”
ul. Ceramiczna 1a
83-3147 Somonino

80,00

20

100,00

4

APIS Polska Sp z o.o.,
ul. Kolaniki 19
37-500 Jarosław

63,24

10

73,24

Za najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SOMBUD”, ul. Ceramiczna 1a, 83-3147 Somonino.

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.