Data utworzenia: 01 marzec 2018

dotyczy: "Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy  podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w zapytaniu ofertowym na Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim  w gminie Lichnowy

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres rękojmi

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN
Sławomir Ossowski
ul. Burzyńskiego 10a
80-462 Gdańsk

114 850,00 zł

84 miesiące

2

„PT” s.c. M.Ignaciuk T.Dąbrowski
ul. Marynarki Polskiej 96
80-557 Gdańsk  

133 938,31 zł

84 miesiące

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SOMBUD”
ul. Ceramiczna 1a
83-3147 Somonino

114 390,00 zł

84  miesiące

4

APIS Polska Sp z o.o.,
ul. Kolaniki 19
37-500 Jarosław

144 708,61 zł

72 miesiące

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 93 165,00 zł brutto.

Pliki do pobrania:

 

Brak informacji o zmianach.