Data utworzenia: 07 marzec 2018

dotyczy: "Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy informuje, iż z związku z faktem rezygnacji z podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w części I w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy”, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert tj. ofertę nr 4 - JT Mebel Sp. z o.o, ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy.

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część I

Część II

1

CHEC-SPORT Anna Chęć
ul. Sołki 4
41-700 Ruda Śląska

rezygnacja z podpisania umowy

13 985,00

2

EGO-Produkt, Zbigniew Sochacki
ul. Dyrlówka 5
30-363 Kraków

nie dotyczy

24 471,63

3

Tesora Marzena Paczyńska,
ul. Elizy Orzeszkowej 38
43-300 Bielsko-Biała

27 828,09

15 500,56

4

JT Mebel Sp. z o.o
ul. Gdańska 45
83-300 Kartuzy

25 827,00

15 361,00

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.