Data utworzenia: 14 luty 2018

dotyczy: "Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy zawiadamia, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w  gminie Lichnowy”,  wpłynęły 4 oferty:

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część I

Część II

1

CHEC-SPORT Anna Chęć, ul. Sołki 4, 41-700 Ruda Śląska

18 294,00

13 985,00

2

EGO-Produkt, Zbigniew Sochacki, ul. Dyrlówka 5, 30-363 Kraków

nie dotyczy

24 471,63

3

Tesora Marzena Paczyńska, ul. Elizy Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała

27 828,09

15 500,56

4

JT Mebel Sp. z o.o, ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy

25 827,00

15 361,00

Za najkorzystniejszą ofertę w części I i II została wybrana oferta nr 1  – CHEC-SPORT Anna Chęć, ul. Sołki 4, 41-700 Ruda Śląska.

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.