Data utworzenia: 20 listopad 2017

dotyczy: "Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy"

Opis przedmiot zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy na trasie z domu do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lichnowy i z placówek oświatowych do domu wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pliki do pobrania:

 • ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
 • SIWZ (pdf)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (pdf) / (docx)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (pdf) / (docx)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy (pdf) / (docx)
 • załącznik nr 4 - wykaz wykonanych/wykonywanych usług (pdf) / (docx)
 • załącznik nr 5 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (pdf) / (docx)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie (pdf) / (docx)
 • załącznik nr 7 (pdf)
 • załącznik nr 8 (pdf)
 • załącznik nr 9 (pdf)

Aktualizacja 21.11.2017r.

Pliki do pobrania:


Aktualizacja 28.11.2017r.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 listopad 2017 14:38 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 listopad 2017 15:27 Jarosław Grochowski