Data utworzenia: 13 listopad 2017

dotyczy: "Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy"

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Lichnowy.

2. Dostarczenie i utrzymanie urządzeń do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier; szkło; tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, popioły, odpady biodegradowalne.

3. Dostarczenie i utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

4. Wyposażenie oraz prowadzenie (eksploatacja) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (dalej PSZOK) w tym odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie dostarczanych.

Pliki do pobrania:

 • treść ogłoszenia (pdf)
 • SIWZ (pdf)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (pdf) / (docx)
 • Załącznik nr 3 - wykaz cen (pdf) / (docx)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy (pdf) / (docx)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie - wykluczenie (pdf) / (docx)
 • Załącznik nr 6 - informacja banku (pdf) / (docx)
 • Załącznik nr 7 - wykaz usług (pdf) / (docx)
 • Załącznik nr 8 - wykaz urządzeń (pdf) / (docx)
 • Załącznik nr 9 - oświadczenie o przynależności (pdf) / (docx)
 • Załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Lichnowy (pdf)
 • Załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Lichnowy (pdf)
 • Załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXXI/228/2012 Rady Gminy Lichnowy (pdf)
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 listopad 2017 13:01 Jarosław Grochowski