Data utworzenia: 30 sierpień 2017

dotyczy: "Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych"

Gmina Lichnowy podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w przetargu nieograniczonym na Sukcesywną dostawę opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych

Podstawa prawna: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Rodzaj opału

Cena brutto

1

„WĘGLOPASZ” sp. z o.o.,

Żołędowo, ul. Koronowska

38, 86-031 Osielsko

Węgiel orzech 1 tona (bez podatku akcyzowego)

Węgiel orzech 1 tona (z podatkiem akcyzowym)

Koks orzech gruby 1 tona (bez podatku akcyzowego)

Ekogroszek 1 tona (bez podatku akcyzowego)

Ekogroszek 1 tona (z podatkiem akcyzowym)

Ekogroszek 1 worek (25 kg) (z podatkiem akcyzowym) za 1 worek

Miał węglowy 1 tona (z podatkiem akcyzowym)

584,25

621,72

1 030,74

600,24

637,71

775,47

498,72

2

Transbud p. Nowak, J.Magosiewicz Sp.J. ul. Gdańska 78a, 84-240 Reda

Węgiel orzech 1 tona (bez podatku akcyzowego)

Węgiel orzech 1 tona (z podatkiem akcyzowym)

Koks orzech gruby I tona (bez podatku akcyzowego)

Ekogroszek 1 tona (bez podatku akcyzowego)

Ekogroszek 1 tona (z podatkiem akcyzowym)

Ekogroszek 1 worek (25 kg) (z podatkiem akcyzowym) za 1 worek

Miał węglowy 1 tona (z podatkiem akcyzowym)

682,65

720,12

1 105,77

734,31

771,78

21,39

566,37

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 261 619,15 zł brutto

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 30 sierpień 2017 15:02 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 30 sierpień 2017 15:03 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 30 sierpień 2017 15:04 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 30 sierpień 2017 15:04 Jarosław Grochowski