Data utworzenia: 10 lipiec 2017

dotyczy: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w przetargu nieograniczonym na Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 w gminie Lichnowy

Podstawa prawna: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Nr części/Nazwa przedmiotu

Wartość brutto

1.

Barbara Biskup, ul. Lachowicza 29, 82-224 Lichnowy

13/ zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

10 260,00

21/ zajęcia socjoterapeutyczne

9 120,00

2.

Ewa Górska, ul. Andersena 3b/8, 83-110 Tczew

22/ zajęcia socjoterapeutyczne

3 420,00

3

LOGOPEDA AFAZJOLOG Janina Głowacka, pl. Waryńskiego 2, 82-200 Malbork

17/ zajęcie podnoszące kompetencje społeczne w zakresie komunikacji – logopedia

11 400,00

4.

Maciej Dunajski, ul. Władysława Jagiełły 7c/3, 83-110 Tczew

25/ doradca zawodowy

4 560,00

5.

Ewa Górska, ul. Andersena 3b/8, 83-110 Tczew, Katarzyna Zbrzeźna, ul. W.Jagalskiego 1b/1, 83-110  Tczew, Monika Czech, Boręty Drugie 68c/5, 82-224 Lichnowy

29/ zajęcia socjoterapeutyczne

24 420,00

6.

Katarzyna Wijas, ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 12/1,  Szymankowo, 82-224 Lichnowy

18/ zajęcie dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się

7 140,00

7.

Jan Zalewski, ul.  Wita Stwosza 20, 82-230 Nowy Staw

26/ zajęcia z gry w szachy

4 810,00

8.

Irena Ociepka, ul. Matejski2, 83-110 Tczew

2/ zajęcia podnoszące kompetencje z chemii

2 220,00

11/ zajęcia podnoszące kompetencje z nauk przyrodniczych

1 980,00

9.

Małgorzata Adamczyk, ul. Elżbiety 3/1, 83-110 Tczew

30/ całoroczny cykl Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczniów

6 000,00

10.

Jolanta Kaschel, ul. J.Narodu 28d/1, 83-110 Tczew

5/ zajęcie podnoszące kompetencje matematyczne dla klas I-III

5 700,00

11.

Mariola Jachimczyk, ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 1/1, Szymankowo, 82-224 Lichnowy

20/ zajęcia nauka angielskiego przez teatr

3 070,00

12.

Mariola Kosowska, ul. Jedności Narodu  8f/A, 83-110 Tczew

7/ zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla uczniów gimnazjum

3 420,00

13.

Grażyna Jażdżewska, ul. Spacerowa 15, 83-110 Tczew

14/ zajęcie kompensacyjno-korekcyjne

9 120,00

14.

Aleksandra Pietrulewicz, Kościeleczki 18b, 82-200 Malbork

23/zajęcia terapeutyczne (pedagogiczne, psychologiczne)

2 280,00

15.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata”, Katarzyna Anna Rokicka, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok

1/zajęcie podnoszące kompetencje matematyczno-logiczne

11 517,36

2/ zajęcia podnoszące kompetencje z chemii

2 466,42

3/zajęcie podnoszące kompetencje z fizyki

2 466,42

4/zajęcie podnoszące kompetencje z biologii

2 466,42

5/ zajęcie podnoszące kompetencje matematyczne dla klas I-III

6 332,7

6/zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla klas IV-VI

3 799,62

7/ zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla uczniów gimnazjum

3 799,62

8/ zajęcia podnoszące kompetencje z nauk przyrodniczych

4 199,58

9/ zajęcia podnoszące kompetencje z nauk przyrodniczych

900,00

10/ zajęcia podnoszące kompetencje z nauk przyrodniczych

900,00

11/ zajęcia podnoszące kompetencje z nauk przyrodniczych

2 380,68

12/ zajęcia przyrodnicze „badamy przyrodę”

3 599,64

15/ zajęcie podnoszące kompetencje w różnych obszarach klasy I-III

10 397,86

16/ interaktywne zabawy z językiem angielskim

8 385,68

19/ zajęcia kreatywne „Angielski dla maluchów”

8 385,68

16.

Anna Borawska, ul. Zwycięstwa 8/9, 82-224 Lichnowy

4/zajęcie podnoszące kompetencje z biologii

2 220,00

16/ interaktywne zabawy z językiem angielskim

8 880,00

17.

JB Janusz Biesiada, ul. Dworkowa 8a, 80-774 Gdańsk

5/ zajęcie podnoszące kompetencje matematyczne dla klas I-III

9  405,00

17/ zajęcie podnoszące kompetencje społeczne w zakresie komunikacji – logopedia

18 810,00

30/ całoroczny cykl Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczniów

5 940,00

18.

Paulina Łącka, Trępnowy 30, 82-230 Nowy Staw

1/zajęcie podnoszące kompetencje matematyczno-logiczne

13 320,00

19.

OPEN EDUCATION GROUP  Sp. z o.o., ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok

27/ zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

47 354,08

28/ zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

44 154,48

29/ zajęcia socjoterapeutyczne

34 550,23

20.

CONSULTING Firma Doradczo-Szkoleniowa, Doręgowice 61, 89-604 Chojnice

1/zajęcie podnoszące kompetencje matematyczno-logiczne

12 165,60

14/ zajęcie kompensacyjno-korekcyjne

8 329,60

27/ zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

32 441,60

28/ zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

30 249,60

21.

Ewa Szeliga, ul. Broniewskiego 9, 82-200 Malbork

12/ zajęcia przyrodnicze „badamy przyrodę”

3 240,00

15/ zajęcie podnoszące kompetencje w różnych obszarach klasy I-III

9 060,00

22.

Aleksandra Kordek-Sekida, ul. Grunwaldzka 1/12, 82-230 Nowy Staw

19/ zajęcia kreatywne „Angielski dla maluchów”

8 880,00

23.

Bogdan Gronek, ul. Zamkowa 16/7, 83-110 Tczew

3/zajęcie podnoszące kompetencje z fizyki

2 220,00

24.

Małgorzata Adamczyk, ul. Elżbiety 7/1, 83-110 Tczew, Jolanta Kaschel, ul. J.Narodu 28d/1, 83-110 Tczew, Anna Kloc, ul. Zwycięstwa 10, 82-224 Lichnowy

27/ zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

35 520,00

25.

Ewa Górska, ul. Andersena 3b/8, 83-110 Tczew, Katarzyna Zbrzeźna, ul. W.Jagalskiego 1b/1, 83-110  Tczew, Monika Czech, Boręty Drugie 68c/5, 82-224 Lichnowy

28/ zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

33 120,00

26.

Anna Kiszel, ul. Saperska 11/55, 83-110 Tczew

6/zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla klas IV-VI

3 420,00

9/ zajęcia podnoszące kompetencje z nauk przyrodniczych

720,00

27.

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC Sp. z o.o., ul. Warszawska 49, lok. 50, 25-531 Kielce

1/zajęcie podnoszące kompetencje matematyczno-logiczne

14 430,00

13/ zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

11 115,00

17/ zajęcie podnoszące kompetencje społeczne w zakresie komunikacji – logopedia

12 540,00

27/ zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

38 480,00

28/ zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

35 880,00

29/ zajęcia socjoterapeutyczne

26 455,00

28.

Sylwia Bogdan, ul. Jedności Narodu 12/8, 83-110 Tczew

24/ doradca edukacyjno-zawodowy

1 980,00

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wszystkie części), tj. 235 630,00 zł brutto, w tym:

 • na część 1 –   13 320,00 zł
 • na część 2 –     2 220,00 zł
 • na część 3 –     2 220,00 zł
 • na część 4 –     2 220,00 zł
 • na część 5 –     5 700,00 zł
 • na część 6 –     3 420,00 zł
 • na część 7 –     3 420,00 zł
 • na część 8 –     3 780,00 zł
 • na część 9 –        720,00 zł
 • na część 10 –      720,00 zł
 • na część 11 –   1 980,00 zł
 • na część 12 -    3 240,00 zł
 • na część 13 – 10 260,00 zł
 • na część 14 –   9 120,00 zł
 • na część 15 –   9 060,00 zł
 • na część 16 –   8 880,00 zł
 • na część 17 – 11 400,00 zł
 • na część 18 –   7 140,00 zł
 • na część 19 –   8 880,00 zł
 • na część 20 –   3 070,00 zł
 • na część 21 –   9 120,00 zł
 • na część 22 -    3 420,00 zł
 • na część 23 –   2 280,00 zł
 • na część 24 –   1 980,00 zł
 • na część 25 –   4 560,00 zł
 • na część 26 –   4 440,00 zł
 • na część 27 – 35 520,00 zł
 • na część 28 – 33 120,00 zł
 • na część 29 – 24 420,00 zł
 • na część 30 –   6 000,00 zł

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 lipiec 2017 13:21 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 lipiec 2017 13:42 Jarosław Grochowski