Data utworzenia: 15 grudzień 2017

dotyczy: "Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy"

Numer ogłoszenia:

 • 633297-N-2017

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiot umowy musi być nowy, wolny od wad, w oryginalnych opakowaniach. Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do sprzętu instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim oraz karty gwarancyjne, dołączyć atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz zapewnić serwis na terenie kraju. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawiany sprzęt własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do placówek oświatowych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Jeżeli w SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to określają one minimalny standard jakości przyjętego sprzętu i materiałów. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę sprzętu i materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowany sprzęt muszą być równoważne jakościowe tym podanym w SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert jednego Wykonawcy na wszystkie części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający:

 • Gmina Lichnowy
 • ul. Tczewska 6
 • 82-224 Lichnowy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

 • Anna Stachowiak
 • tel. (55) 271 27 23 (wew. 115)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert:

 • 2017-12-27, godzina: 12:00

Kody wg CPV:

 • 30213100-6 - Komputery przenośne
 • 39162100-6 - Pomocy dydaktyczne
 • 37524100-8 - Gry edukacyjne
 • 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
 • 33696300-8 - Odczynniki chemiczne
 • 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.