Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przewozy dzieci na basen

Zamawiający:
Gmina Lichnowy

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na przewozy dzieci na basen

CPV:
60113000-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
15.12.2007

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stachowiak

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiajacego pok. nr 8
Urząd Gminy Lichnowy
ul. Tczewska6

Oferty można składać do:
2007-11-15 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2007-11-15 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiajacego

Kryteria wyboru:
stawka za 1 km przejazdu 8,5%
stawka z agodzina postoju 15%

Wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące