wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją zieleni dla ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym na odcinku od placu zabaw w Lichnówkach do skrzyżowania drogi powiatowej w kierunku Nowego Stawu z drogą w kierunku Szymankowa

Zamawiający:
Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy

Tytuł przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją zieleni dla śceżki rowerowej wraz z traktem pieszym na odcinku od placu zabaw w Lichnówkach do skrzyżowania drogi powiatowej w kierunku Nowego Stawu z drogą w kierunku Szymankowa

CPV:
71 320000-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
jak w ofercie

Termin realizacji:
30.10.2009

Osoba odpowiedzialna:
Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, telefon fax 55 271 27 66

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6, pokój 5

Oferty można składać do:
2009-07-28 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-07-28 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6

Kryteria wyboru:
jak w załączniku

Wadium:
jak w załączniku

Uwagi:


Firmy uczestniczące