Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Szymankowie i w Lichnowach na rok 2010

Zamawiający:
Gmina Lichnowy

Tytuł przetargu:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Szymankowie i w Lichnowach na rok 2010

CPV:
60130000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
wg SIWZ

Termin realizacji:
do 31.12.2010

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 5 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-12-10 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2009-12-10 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13

Kryteria wyboru:
wg SIWZ

Wadium:
2000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące