Data utworzenia: 14 grudzień 2011

Przetarg nieograniczony polegający na budowie kanalizacji sanitarnej w Szymankowie - etap III (CPV - 45231300-8), w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. ust...

Zamawiający:
Gmina Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony polegający na budowie kanalizacji sanitarnej w Szymankowie - etap III (CPV - 45231300-8), w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. ust. z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych.

CPV:
45231300-8

Tryb zamówienia:


Warunki:
określone w załacznikach:
"ogłoszenie o przetargu.pdf"
"ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
"specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf"

Termin realizacji:
od 17 września do 16 listopada 2007r.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stachowiak i Zbigniew Niewczas

Miejsce składania ofert:
Siedziba zamawiajacego pokój numer 8

Oferty można składać do:
2007-07-19 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2007-07-19 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego.

Kryteria wyboru:
cena - 100 %

Wadium:
6500 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2011 22:07 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 grudzień 2011 17:03 Paweł Szarmach