Data utworzenia: 14 grudzień 2011

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu strażackiego na potrzeby ochotniczej strazy pożarnej w Lichnowach, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartosć nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych w przepisach na podstawie art. 11 usta

Zamawiający:
Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy


Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na zakup samochodu strażackiego na potrzeby ochotniczej strazy pożarnej w Lichnowach, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartosć nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych w przepisach na podstawie art. 11 ustawy 8 z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

CPV:
34144210-3

Tryb zamówienia:


Warunki:
warunki okresla załącznik "ogłoszenie o zamówieniu"

Termin realizacji:
do 7 września 2007 r

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stachowiak i Mariusz Osiński

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiaącego pok. Nr 8

Oferty można składać do:
2007-08-14 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2007-08-14 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2011 22:05 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 grudzień 2011 17:01 Paweł Szarmach