Przetarg na przewozy piłkarzy na mecze piłkarskie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:
Gmina Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, woj. Pomorskie

Tytuł przetargu:
Przetarg na przewozy piłkarzy na mecze piłkarskie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

CPV:
60113000-3

Tryb zamówienia:


Warunki:
Określone w załączniku
"specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Termin realizacji:
do 31.XII.2007r.

Osoba odpowiedzialna:
Anan Stachowiak oraz Ewa Borkowska

Miejsce składania ofert:
Siedziba zamawiającego
pokój nr. 8

Oferty można składać do:
2007-08-31 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2007-08-31 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego

Kryteria wyboru:
stawka za 1 km przejazdu 85 %
stawka za godziinę postoju 15 %

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące