Data utworzenia: 30 kwiecień 2018

dotyczy: "Świadczenie usługi polegającej na eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy"

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 28.03.2018 r. o numerze 1100000035-N-2018 dotyczącego postępowania o zawarcie umowy koncesji na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920) na świadczenie usługi polegającej na eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy prowadzonego w trybie art. 17 pkt 1 ww. ustawy, informuję iż dnia 30 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00 wpłynęły 3 wnioski o zawarcie umowy koncesji:

  1. Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk
  2. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  3. Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2 80-067 Gdańsk

W dalszym etapie, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, wykonawcy, którzy spełnią kryteria kwalifikacji określone w ogłoszeniu i SIWZ zostaną zaproszeni do negocjacji.

 

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.