Data utworzenia: 26 marzec 2013

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Referat Rozwoju Gospodarczego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 10 (piętro I)
 • Zbigniew Niewczas - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 128
 • e-mai Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXI/207/08 z dnia 09 października 2008 roku Rady Gminy Lichnowy w sprawie pobierania opłat za umieszczanie reklam i szyldów na budynkach, obiektach i terenach stanowiących własność Gminy Lichnowy.

 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2006r.,Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Dokument od wnioskodawcy:

 • Wniosek o uzyskanie zgody na umieszczenie szyldu, reklamy na gruntach i obiektach stanowiących własność Gminy Lichnowy
 • Zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku terenów lub obiektów wpisanych do Rejestru zabytków a umieszczenie reklamy może nastąpić po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)
 • Warunki techniczne zasilenia energią elektryczną i przyłączeniową do sieci energetycznej (w przypadku montażu reklam świetlnych lub podświetlanych wnioskujący uzgadnia z zakładem energetycznym warunki techniczne zasilenia energią elektryczną i przyłączeniową do sieci energetycznej)
 • Pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy

Wymagane załączniki (do zawarcia Umowy na umieszczenie reklam i szyldów)

 • Dokumentacja projektowa, jeżeli wymagane jest pozwolenie na budowę
 • Plan sytuacyjny umieszczanej reklamy na mapie sytuacyjnej
 • Szkic obiektu z propozycją umiejscowienia szyldu lub reklamy na ścianie budynku lub ogrodzenia
 • Projekt graficzny szyldu lub reklamy z uwzględnieniem formy, kształtu, kolorystyki, wymiarów, konstrukcji mocującej i materiału z jakiego jest wykonany

Wymagane opłaty :

1. Opłata roczna za umieszczenie szyldu lub reklamy (podano ceny netto)

 • na ogrodzeniach i budynkach – 250,00 zł. za każdy 1m2 powierzchni reklamy
 • reklamy trwale związane z gruntem – 200,00 zł za każdy 1m2 powierzchni reklamy

2. Opłata za umieszczenie reklamy krótkoterminowej na czas określony - 20,00 zł. za każdy 1m2 powierzchni reklamy rozliczany w stosunku miesięcznym

3. Na obiektach lub lokalach stanowiących wyłączną własność Gminy Lichnowy najemca lub dzierżawca może nieodpłatnie umieścić szyld w miejscu prowadzonej działalności o powierzchni do 0,25m2

4. Stawki opłat za umieszczenie szyldu lub reklamy ulegają corocznej zmianie w stopniu odpowiadającym średniemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanemu w Monitorze Polskim

5. Zmiana stawki wchodzi w życie z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego

6. Opłaty będą pobierane z góry za rok kalendarzowy do 31 marca danego kalendarzowego

7. Opłaty miesięczne przy naliczaniu krótkoterminowym będą pobierane do 5 dnia danego miesiąca kalendarzowego

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 marzec 2013 11:25 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 marzec 2013 12:03 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 11:23 Jarosław Grochowski