Data utworzenia: 26 marzec 2013

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Referat Rozwoju Gospodarczego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 10 (piętro I)
 • Zbigniew Niewczas - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 128
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XLVII/378/06 z dnia 26 października 2006 roku Rady Gminy Lichnowy w sprawie wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2004r., poz 2086 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na lokalizację pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,(tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz 1071 z późn. zm.)

Dokument od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie zgody na budowę/przebudowę zjazdu, lub
 • Wniosek na zajęcie pasa drogowego

Wymagane załączniki: wydanie zezwolenia – decyzji na budowę/przebudowę zjazdu

 • Informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy
 • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu
 • Informacja o zagospodarowaniu działek sąsiednich
 • Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
 • Pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy

Wymagane załączniki: wydanie zezwolenia – decyzji na zajęcie pasa drogowego

 • Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z zaznaczoną trasą urządzeń z podaniem wymiarów zgodnych z Postanowieniem
 • Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa
 • Harmonogram robót

Wymagane opłaty :

 • Opłaty za wydanie zezwolenia (decyzji) na zajęcie pasa drogowego zostały ujęte w stawkach załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVII/378/06 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26.10.2006 roku

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 marzec 2013 11:20 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 marzec 2013 11:27 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 marzec 2013 11:29 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 marzec 2013 12:04 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 styczeń 2014 14:44 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2016 15:26 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 11:32 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 11:40 Jarosław Grochowski