Data utworzenia: 11 październik 2016

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Referat Rozwoju Gospodarczego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7 (piętro I)
 • Katarzyna Brzezińska - stanowisko ds. gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska i rolnictwa
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 117
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. 2012 Nr 647 z późn. zm.)

Dokument od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wymagane załączniki :

 • Kopia mapy zasadniczej / mapy kastralnej z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać – w skali 1 : 500 lub 1: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa - 107 zł za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • UWAGA!!! Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty
 • Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, Bank Spółdzielczy w Malborku o/Szymankowo 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001, tytuł wpłaty: „opłata skarbowa opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98,  poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Lichnowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Uwagi:

 • Odbiór decyzji osobiście - Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7, I piętro lub wysyłka decyzji na wskazany we wniosku adres.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2016 14:43 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 11:08 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 czerwiec 2018 11:33 Jarosław Grochowski