Data utworzenia: 21 luty 2013

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Referat Finansowo-Budżetowy

 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13 (piętro II)

 • Aleksandra Gołdyńska - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

 • tel: (55) 271 27 23 wew. 124

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

Dokument od wnioskodawcy:

 • Deklaracja DR-1 na podatek rolny na dany rok podatkowy sporządzona na formularzu obowiązującym  w danym roku podatkowym na terenie gminy Lichnowy.

 • Inne dokumenty w zależności od stanu  faktycznego, np. składający deklarację po raz pierwszy powinni złożyć: kopię aktu notarialnego, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS), kopię umowy dzierżawy, użyczenia, najmu, itp., inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Wymagane opłaty:

 • Podatek jest płatny na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy w BS Malbork o/Szymankowo nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 lub u inkasenta.

 • Opłata skarbowa - brak

Termin i tryb realizacji:

 • Niezwłocznie - w przypadku niestwierdzenia błędów w deklaracji. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - przy  zachowaniu terminów  wynikających z ordynacji podatkowej przez podatnika.

Tryb odwoławczy:

 • nie dotyczy

Uwagi:

 • Terminy składania deklaracji DR-1:
  Do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

 • Płatności:
  Obliczony w deklaracji podatek rolny wpłaca się - bez wezwania - w ratach  proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, na rachunek Urzędu Gminy w Lichnowach w BS Malbork o/Szymankowo nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001.
 • Informacje o zmianach:
  W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację na podatek rolny.

sporządzoną na formularzu obowiązującym na terenie gminy Lichnowy oraz dołączyć pismo wyjaśniające przyczyny korekty oraz dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie.

O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego (powierzchnia, sposób wykorzystywania, zmiana właściciela, adres zamieszkania) oraz o powstaniu albo wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/146/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych).

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 luty 2013 09:23 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. środa, 13 listopad 2013 15:18 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. środa, 30 grudzień 2015 16:18 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2016 22:10 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 styczeń 2016 16:05 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2016 09:39 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2016 09:48 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 12:59 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 13:04 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 13:50 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 14:09 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 14:18 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 13:15 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 13:21 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 14:31 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 14:58 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 15:00 Magda Grabowska