Data utworzenia: 21 luty 2013

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Referat Finansowo-Budżetowy
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13 (piętro II)
 • Aleksandra Gołdyńska - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
 • tel.: (55) 271 27 23 wew. 124
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

Dokument od wnioskodawcy:

 • Informacja w sprawie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, akt notarialny do wglądu lub inny dokument mogący stanowić dowód w sprawie, np. wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu, umowy dzierżawy, umowy sprzedaży.

Wymagane opłaty:

 • Podatek jest płatny na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy w BS Malbork o/Szymankowo nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 lub u inkasenta.
 • Opłata skarbowa - brak

Termin i tryb realizacji:

 • Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku - w terminie do 1 miesiąca (w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy) od dnia wszczęcia postępowania.
 • Sposób załatwienia sprawy: Decyzja ustalająca bądź zmieniająca wysokość podatku.
 • Decyzje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez podatnika.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Uwagi:

 • O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego (powierzchnia, sposób wykorzystywania, zmiana właściciela, adres zamieszkania) oraz o powstaniu albo wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności na formularzu według ustalonego wzoru.

Pliki do pobrania:

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 luty 2013 09:18 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. środa, 13 listopad 2013 15:17 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2016 22:06 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 styczeń 2016 16:00 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 styczeń 2016 15:39 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 styczeń 2016 15:58 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2016 09:46 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2016 10:21 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 12:53 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 12:59 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 13:05 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 14:16 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 14:17 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 15:13 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 13:05 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 15:01 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 styczeń 2019 15:23 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 10:00 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 10:00 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 10:01 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 10:06 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 10:08 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 10:09 Jarosław Grochowski