Data utworzenia: 21 luty 2013

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Referat Finansowo-Budżetowy
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13 (piętro II)
 • Aleksandra Gołdyńska - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 124
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

Dokument od wnioskodawcy:

 • Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzona na formularzu obowiązującym w danym roku podatkowym na terenie Gminy Lichnowy.
 • Inne dokumenty w zależności od stanu faktycznego, np. składający deklarację po raz pierwszy powinni złożyć: kopię aktu notarialnego, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS), kopię umowy dzierżawy, użyczenia, najmu, itp., inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Wymagane opłaty:

 • Podatek jest płatny na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy w BS Malbork o/Szymankowo nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 lub u inkasenta.
 • Opłata skarbowa - brak

Termin i tryb realizacji:

 • Niezwłocznie - w przypadku niestwierdzenia błędów w deklaracji. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - przy zachowaniu terminów wynikających z ordynacji podatkowej.

Tryb odwoławczy:

 • nie dotyczy

Uwagi:

 • Terminy składania deklaracji DN-1:
  Do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 • Płatności:
  Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości wpłaca się – bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia, na rachunek Urzędu Gminy w Lichnowach w BS Malbork o/Szymankowo nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001.
 • Informowanie o zmianach:
  W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację na podatek od nieruchomości sporządzoną na formularzu obowiązującym na terenie gminy Lichnowy oraz dołączyć pismo wyjaśniające przyczyny korekty oraz dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie.

Pliki do pobrania:

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 luty 2013 09:11 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 luty 2013 09:14 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. środa, 13 listopad 2013 15:13 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 styczeń 2015 15:40 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 styczeń 2015 15:40 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 styczeń 2016 00:01 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2016 09:28 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2016 09:30 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2016 09:33 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2016 09:54 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2016 09:55 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 12:51 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 12:52 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 14:26 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 14:27 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 14:27 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 11:08 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 11:11 Magda Grabowska