Data utworzenia: 20 luty 2013

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Referat Finansowo-Budżetowy
 • Aleksandra Gołdyńska - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13 (piętro II)
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 124
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

Dokument od wnioskodawcy:

 • Informacja w sprawie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i kserokopia aktu notarialnego inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Wymagane opłaty:

 • Podatek jest płatny na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy w BS Malbork o/Szymankowo nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 lub u inkasenta.
 • Opłata skarbowa - brak

Termin i tryb realizacji:

 • Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku - w terminie do 1 miesiąca (w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy) od dnia wszczęcia postępowania.
 • Sposób załatwienia sprawy: Decyzja ustalająca bądź zmieniająca wysokość podatku.
 • Decyzje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez podatnika.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Uwagi:

 • O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego oraz o powstaniu albo wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/121/2011 Rady Gminy w Lichnowach z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych).

Pliki do pobrania:

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 20 luty 2013 16:11 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 luty 2013 08:45 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 luty 2013 08:47 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2016 23:28 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 styczeń 2016 15:56 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 styczeń 2016 15:57 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2016 10:26 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2016 16:16 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2016 16:17 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2016 16:26 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 11:49 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 12:31 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 14:51 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2016 15:01 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 14:08 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 09:18 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 09:28 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 09:29 Magda Grabowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 11:46 Jarosław Grochowski