Data utworzenia: 13 luty 2013

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Referat Finansowo-Budżetowy
 • Mariola Zuchmańska - stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13 (piętro II)
 • tel.: (55) 271 27 23 wew. 124
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

Dokument od wnioskodawcy:

 • Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Termin i tryb realizacji:

Wniosek o zwrot podatku należy składać w terminach:

 • od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego danego roku, wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku bieżącego;
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do dnia 31 lipca danego roku.

Decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Złożenie wniosku przed terminem lub po terminie pozbawia producenta rolnego prawa do zwrotu w/w podatku.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji ustalającej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Lichnowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy.

Zwrot podatku akcyzowego nie przysługuje producentowi rolnemu:

 1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Powyższe kryteria nie mają zastosowania do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

Wypłata zwrotu podatku następuje w sposób określony we wnioskach w terminach:

 • od 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożenia w terminie od dnia od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego
 • od 1 października do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożenia w terminie od dnia od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 13 luty 2013 12:11 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. środa, 13 luty 2013 12:13 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. środa, 13 luty 2013 12:14 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 sierpień 2013 10:12 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2016 16:14 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2016 16:18 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2016 16:21 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2016 16:24 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2016 16:28 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 10:54 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 10:26 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 10:45 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 11:04 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 14:21 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 14:22 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 14:45 Jarosław Grochowski