Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi informatycznej

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisku został/a wybrany/a

Igor Szczuchniak

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

          /-/ Katarzyna Brzezińska

 

Pliki do pobrania: