Data utworzenia: 27 czerwiec 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi informatycznej

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisku został/a wybrany/a

Igor Szczuchniak

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

  • Pan Igor Szczuchniak spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze jako niezbędne. Wykazał się wysokim poziomem znajomości zagadnień informatycznych oraz przepisów prawa uzyskując bardzo dobry łączny wynik końcowy procedury naboru.

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

          /-/ Katarzyna Brzezińska

 

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.