Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych w Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu.

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisku została wybrana

Pani Magdalena Grabowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pliki do pobrania: